Prawnik rozwody Łódź pomocą dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Prawnik rozwody Łódź, czyli chwila kończenia małżeństwa

Zakończenie małżeństwa to trudna, choć czasem konieczna decyzja. Często oznacza dość skomplikowaną i nieraz długą przeprawę sądową, szczególnie, jeśli nie może odbyć się za porozumieniem stron. Prawnik rozwody Łódź to pomoc dla osób, które pragną jak najszybciej formalnie zakończyć swoje małżeństwo. 

Pierwszym krokiem powinna być konsultacja w kancelarii prawnej, by dowiedzieć się, jakie ma się prawa, czego można żądać oraz poprosić o pomoc w toku sprawy i reprezentację przed sądem. Co prawda można obyć się bez pomocy prawnika w Łodzi, rozwody bywają jednak na tyle trudnym przeżyciem, zarówno emocjonalnym, jak i w sensie formalnym, że lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Specjalista może pomóc w wielu kwestiach: zarówno w zbieraniu dowodów, prowadzeniu dokumentacji, negocjacjach i spotkaniach z pozwaną stroną. Pozwoli to zaoszczędzić sobie stresu i mieć większą pewność co do ostatecznego wyniku rozprawy. 

Prawnik na terenie Łodzi, a rozwód

Rozwód w Polsce, zgodnie z kodeksem cywilnym, może zostać orzeczony przez sąd tylko po udowodnieniu całkowitego i trwałego rozpadu małżeństwa pod względem emocjonalnym, fizycznym oraz gospodarczym. Można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia. Znacznie częściej zdarza się pierwsza sytuacja, kiedy powodem zakończenia małżeństwa jest wina jednej (lub obu) ze stron. Najczęstszymi przyczynami są zdrady, problemy z alkoholem, przemoc domowa lub słaba sytuacja finansowa.  

Aby móc się rozwieść, należy złożyć pozew rozwodowy – jest to specjalny dokument, w którym można zwrócić się do sądu rejonowego o formalne zakończenie swojego małżeństwa. Należy udać się z nim do najbliższego sądu rejonowego, jaki znajduje się w pobliżu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli oboje się stamtąd wyprowadzili, powinien to być sąd rejonowy w miejscu zamieszkania pozwanego. Jedynie jeśli jego adres nie jest znany, może to być sąd rejonowy w miejscu zamieszkania osoby pozywającej. Pozew o rozwód powinien zawierać kilka ważnych elementów, między innymi najważniejsze informacje o składającym wniosek oraz pozwanym, swoje żądania (np. alimentacyjne, związane z miejscem zamieszkania, podziałem majątku, opieką nad wspólnymi małoletnimi dziećmi) oraz ogólne wyjaśnienie przyczyn swojej decyzji. Jeśli składa się wniosek z orzeczeniem o winie, należy także dołączyć dowody winy, np. w formie zdjęć, wydruków wiadomości e-mailowych, wyciągów z rachunku bankowego itp. Do załączników należy także dodać akt małżeństwa oraz akty urodzenia małoletnich dzieci, jeśli małżeństwo je posiada. 

Skorzystanie z pomocy prawnika z Łodzi w sprawie rozwodowej pozwala na uzyskanie profesjonalnej pomocy na wszystkich etapach sprawy – już od poziomu zbierania dokumentacji oraz pisania pozwu. Warto zdecydować się na doświadczoną kancelarię prawną, która podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i dokładnie zapoznaje się z dowodami o winie współmałżonka. Pozwoli to na sprawniejsze i skuteczniejsze poprowadzenie sprawy do końca.