W toku czynności wielokrotnie zdarzają się sytuacje, w których osoba oskarżona ma być poddana badaniom, zwykle na obecność alkoholu czy narkotyków we krwi, albo badaniom DNA. Bardzo ważne, by od chwili zatrzymania jednak zdecydować się na wsparcie jakie niewątpliwie przynoszą kancelarie adwokackie gliwice – możliwa jest pełna ochrona oskarżonego przed niepożądanymi i nie do końca zgodnymi z prawem działaniami.

Art. 74 kodeksu postępowania karnego wskazuje, że oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia niewinności czy dostarczania dowodów świadczących na niekorzyść. W art. 74 § 2  reguluje kwestie, jakim badaniom ma obowiązek poddać się oskarżony. Nie można jednak stosować przymusu – jest to niezgodne z Konstytucją RP. Oskarżony powinien poddać się oględzinom zewnętrznym ciała, zezwolić na pobranie odcisków palców, zrobieniu zdjęcia, poddać się okazaniu innym osobom. Ponadto wymieniono tamże badania psychologiczne, psychiatryczne, zabiegi na ciele z wyłączeniem chirurgicznych, wykonywanym przez uprawnionego pracownika służby zdrowia ( w tym także pobraniu próbek DNA). Pełnomocnik jaki jest przydzielony do sprawy przez kancelarie adwokackie do których zgłaszamy się po pomoc, z pewnością dopilnuje by przebiegało to zgodnie z przepisami.

Należy podkreślić, ze w tej sprawie Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej, które jest nie do końca zgodne z Konstytucją.