Komornik Mokotów pomaga w odzyskiwaniu długów

Pomoc w odzyskiwaniu długów a stanowisko komornika na terenie Mokotowa

Osoby szukające pomocy w odzyskaniu należności finansowych w Warszawie mogą skorzystać ze świadczeń profesjonalisty, jakim jest komornik Mokotów. Jest to najskuteczniejszy sposób na uzyskanie od dłużnika spłaty długu, wymaga jednak kilku czynności, jakie trzeba w pierwszej kolejności wykonać. W jaki sposób uzyskać pomoc kancelarii komorniczej i jak wygląda postępowanie egzekucyjne? 

Aby móc skorzystać z pomocy kancelarii, która specjalizuje się w odzyskiwaniu długów, należy w pierwszej kolejności złożyć pozew w sądzie rejonowym – w tym przypadku jest to sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Tam sprawa uzyska tytuł egzekucyjny. Wtedy można zwrócić się do sądu pierwszej instancji z wnioskiem o nadanie sprawie klauzuli wykonalności. Zazwyczaj jest ona nadawana w przeciągu trzech dni od złożenia wniosku, co ma duże znaczenie dla wielu wierzycieli – czas bywa bowiem bezcenny w sprawach tego typu. Po uzyskaniu odpowiedniej klauzuli, można zwrócić się do komornika działającego na terenie Mokotowa, by zajął się sprawą długu. 

Komornik Mokotów a praca kancelarii

Zadaniem kancelarii komorniczej jest zebranie informacji o danej sprawie – przede wszystkim danych dotyczących dłużnika i jego majątku oraz należności finansowych, jakie jest winny wierzycielowi. Wierzyciel może pomóc w sprawie, przekazując znane mu informacje w tej kwestii pracownikom kancelarii, jeśli jednak nie zna np. aktualnego miejsca pobytu, kancelaria zajmie się tym na własną rękę. 

Komornik pracujący na terenie Mokotowa dysponuje wieloma sprawdzonymi źródłami informacji, które pozwalają na sprawdzenie dłużnika pod różnymi względami, a także rozpoznanie jego sytuacji majątkowej na dany moment. Kancelarie współpracują w tym celu z wieloma urzędami i instytucjami, np. Centralną Ewidencją Pojazdów, Centralną Ewidencją Ksiąg Wieczystych, Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mogą również korzystać z rejestru PESEL oraz systemów, które zbierają informacje o rachunkach bankowych i ich właścicielach. Dzięki temu pracownicy kancelarii w krótkim czasie są w stanie uzyskać szczegółowe informacje o dłużnikach oraz ich stanie finansowym.  

Zadaniem pracowników kancelarii komorniczej jest także reprezentowanie wierzyciela przed dłużnikiem – zajmują się kontaktem w formie korespondencji, wysyłają stosowne pisma np. do pracodawcy dłużnika, a także mogą odwiedzić osobę zalegającą ze spłatą należności w miejscu jej zamieszkania, by ustalić dalsze postępowanie w celu uregulowania długu. Komornik działający w Mokotowie może pracować w terenie również w celu rozpoznania i zlokalizowania majątku należącego do dłużnika, co jest niezbędne w ocenie możliwości spłaty danej należności.  

Jeśli pracownik kancelarii nawiąże kontakt z dłużnikiem, ale uregulowanie przez niego należności finansowej w formie pieniężnej okaże się niemożliwe, może zająć jego majątek w formie ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych czy wynagrodzenia, a następnie sprzedać majątek w postaci materialnej na licytacji komorniczej.