Komornik Ursynów pomaga w odzyskaniu należności finansowych.

Komornik Ursynów

W przypadku problemu z dłużnikami zalegającymi ze spłatą, kiedy trudno samodzielnie doprowadzić do odzyskania należnych kwot pieniężnych, warto zdecydować się na profesjonalną pomoc wspartą przez prawo. Komornik Ursynów to niezawodne wsparcie dla mieszkańców Warszawy, którzy chcą odzyskać pożyczone sumy w skuteczny i szybki sposób. Zaległe płatności potrafią być bardzo uciążliwe – nie powinno się więc zwlekać, najlepiej szybko skierować sprawę w odpowiednie ręce. 

Aby móc skorzystać z pomocy kancelarii komorniczej, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do odpowiedniego sądu rejonowego – w tym przypadku będzie to SR dla Warszawy Mokotowa i okolic. Powinno się złożyć pozew przeciwko dłużnikowi – wtedy sąd może nadać sprawie tytuł egzekucyjny. Po tym można złożyć wniosek do sądu I instancji o nadanie klauzuli wykonalności. Choć skierowanie sprawy na drogę sądową może odstraszać wiele osób, które boją się formalności i długiego czasu oczekiwania, w tym przypadku wszystko jest ułatwione – sprawy tego typu są załatwiane natychmiastowo, a klauzula zostanie nadana maksymalnie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Od tego momentu można zgłosić się do komornika działającego na Ursynowie, by rozwiązać problem z dłużnikiem na terenie Warszawy.  

Komornik Ursynów a kancelaria

Jak wygląda praca kancelarii komorniczej? Przede wszystkim celem jej pracowników jest odnalezienie dłużnika i jego majątku oraz oszacowanie wartości mienia, by na tej podstawie móc odzyskać dług zaciągnięty u wierzyciela. Sprawa jest ułatwiona, jeśli wierzyciel dysponuje informacjami na temat dłużnika – przede wszystkim w formie aktualnego adresu zamieszkania. Dzięki temu pracownik kancelarii może szybko skontaktować się z dłużnikiem w imieniu swojego klienta i przedstawić jego żądania, a także zaproponować sposób rozwiązania sprawy. Jeśli natomiast dłużnik jest niedostępny, a kontakt z nim utrudniony, komornik samodzielnie zajmie się poszukiwaniem odpowiednich informacji. Dysponuje w tym celu kontaktem z wieloma instytucjami, które są w stanie udzielić rzetelnych i aktualnych danych o dłużniku – np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Centralną Ewidencją Pojazdów czy Centralną Ewidencją Ksiąg Wieczystych. Ma również wgląd do rejestru PESEL czy systemu zbierającego informacje o rachunkach bankowych. Sprawia to, że jest w stanie w krótkim czasie uzyskać wiele informacji o dłużniku oraz posiadanym przez niego majątku, co jest podstawą dla dalszych działań.  

Do zadań pracownika kancelarii należy m.in. zajmowanie się sprawą od strony prawnej, przejęcie wszystkich formalności, kontakt z dłużnikiem w imieniu klienta, a także praca w terenie, obejmująca odwiedzenie dłużnika w celu rozpoznania jego sytuacji majątkowej. Komornik z Ursynowa może więc złożyć dłużnikowi wizytę, by zbadać stan jego finansów, może również zaproponować mu rozwiązanie sytuacji i przyjąć wpłatę w imieniu wierzyciela. Jeśli jednak spłata długu w formie pieniężnej w ustalonym terminie nie jest możliwa, pracownik kancelarii może zająć majątek należący do dłużnika – zarówno w formie wynagrodzenia lub rachunków bankowych, jak i ruchomości oraz nieruchomości, składających się na mienie osoby zalegającej ze spłatą.