Kiedyś, aby potwierdzić nabycie spadku, konieczne było udanie się do sądu. Aktualnie można zrobić to również w kancelarii notarialnej. Jak wygląda wówczas procedura?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia, czyli nabycie spadku u notariusza to szybsza, wygodniejsza, a także prostsza metoda niż na potwierdzenie nabycia spadku w sądzie.

Aktualnie stwierdzenie nabycia spadku u notariusza wybiera większość spadkobierców, którym spadkodawca pozostawił spadek.

Warto jednak zaznaczyć, że taka procedura nie jest możliwa do zastosowania w każdym przypadku. Dwa główne warunki to zgoda spadkobierców co do podziału spadku, a także każdy spadkobierca powinien udać się w tym samym terminie na spotkanie w kancelarii notarialnej.

Usługi tego rodzaju oferuje obecnie każdy notariusz – można skorzystać z nich także w kancelarii notarialnej Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska działającej w Łodzi.

Na czym dokładnie polega stwierdzenie nabycia spadku w kancelarii notarialnej? Zapraszamy do sprawdzenia!

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza – dlaczego warto je przeprowadzić?

Potwierdzenie prawa do spadku, czyli stwierdzenie nabycia spadku nie jest konieczne, ale ma wiele zalet. Łatwiej można wówczas rozwiązać wszelkiego rodzaju spory, jakie może wywoływać spadek.

Dzisiaj możemy nabyć spadek u notariusza, dlatego też korzystanie z drogi sądowej tym przypadku nie jest koniczne. Możemy także wykonać dział spadku w kancelarii notarialnej – wówczas stosuje się tak zwany umowny dział spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku, które wykonane jest także w kancelarii notarialnej, pozwala spadkobiercom na udowodnienie swoich praw wynikających z dziedziczenia. Przygotowuje się wtedy akt poświadczenia dziedziczenia. Taki akt może być przyszykowany zarówno wtedy, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, jak również wtedy, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Akt ten pozwala na podjęcie spadku, na przykład na otrzymanie pieniędzy z banku czy też udowodnienie swoich praw do nieruchomości.

Uwaga! Nabycie spadku u notariusza nie będzie możliwe wtedy, gdy został przygotowany testament szczegółowy, na przykład testament w formie ustnej. W takim przypadku konieczne będzie udanie się do sądu.

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza – jak przebiega procedura?

Notariusze w kancelariach notarialnych przeprowadzają procedurę nabycia spadku oraz podział spadku na podstawie przepisów prawa.

Przed przygotowaniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz przygotowuje specjalny protokół dziedziczenia. Wówczas muszą być obecne wszystkie zainteresowane osoby, w tym:

  • spadkobiercy ustawowi
  • spadkobiercy testamentowi
  • osoby, których dotyczą zapisy windykacyjne w spadku

Gdy przygotowany był testament, wówczas także jest on otwierany i ogłaszany, chyba że jego otwarcie miało już miejsce.

Po przygotowaniu protokołu notariusz Łódź czy w innej miejscowości przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia. Potem jest on wprowadzany do Rejestru Spadkowego – specjalnego systemu elektronicznego zawierającego informacje o spadkach.

Możliwy jest także dział spadku u notariusza. W tym przypadku przygotowywana jest umowa o dział spadku. Spadkobiercy muszą być w pełni zgodni co do podziału majątku. W przeciwnym przypadku możliwe będzie rozstrzygnięcie problemu jedynie drogą sądową.

Gdy potrzebna jest dobra kancelaria notarialna Łódź to jedno z wielu miast, gdzie możemy skorzystać z profesjonalnych usług w tym właśnie zakresie.